Komunikaty

26.06.2019 Zdjęcia z zakończenia roku akademickiego DUTEK 2018/2019

Zapraszamy do galerii zdjęć na naszym profilu na Facebook, z uroczystego wręczenia dyplomów absolwentom DUTKA 2018/2019. Udanych wakacji i dziękujemy za wspólnie spędzony czas !

 


Informacje o projekcie DUTEK

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, podjął w 2009 roku inicjatywę utworzenia przy naszej Uczelni, programu wspomagającego edukację dzieci szkół podstawowych - Dziecięcego Uniwersytetu Technologicznego. W roku 2010 DUTEK otrzymał status Ministerstwa Edukacji Narodowej: „Miejsca Odkrywania Talentów”. Za organizację DUTKA odpowiada Biuro Promocji ZUT, we współpracy z wydziałami i jednostkami ogólnouczelnianymi ZUT w Szczecinie. Od 2018 roku, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Edukacja i Wiedza.

Głównym celem projektu jest opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych wspólnie z podmiotami zewnętrznymi, które posłużą wypełnieniu III misji uczelni poprzez inspirowanie społeczności lokalnej na terenie województwa zachodniopomorskiego do samodzielnego odkrywania i rozumienia świata, w okresie 22 miesięcy.

Zajęcia będą realizowane na 10 wydziałach uczelni oraz w miejscach działalności podmiotów współpracujących. Odpowiednio przygotowany program w formie modułów tematycznych podniesie poziom wiedzy z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych oraz kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, co jest zgodne z celem szczegółowym POWER. Poprzez odpowiednio opracowane zajęcia dydaktyczne w formie eksperymentów i doświadczeń, zostaną podniesione kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, w tym umiejętności matematyczno – przyrodnicze, umiejętności posługiwania się j.obcymi, uczenia się i kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz umiejętności pracy w zespole w kontekście środowiska pracy.

Celem pośrednim jest integracja wokół środowiska akademickiego i zapoznanie z uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, pokazanie działalności oraz zasobów wyższej uczelni technologicznej, jako miejsca w którym można się kształcić, rozwijać pasje oraz rozwijać karierę zawodową. Dzięki dostępowi do elektronicznej platformy edukacyjnej DUTEK, uczestnicy będą mieli okazję skorzystać z innowacyjnych rozwiązań w postaci elektronicznych materiałów dydaktycznych oraz materiałów audiowizualnych.

Program wpłynie stymulująco na rozwój intelektualny i społeczny uczestników, rozbudzi w nich chęć uczenia się oraz poznawania świata poprzez naukę połączoną z zabawą. Praktyczna i interakcyjna forma zajęć umożliwia nabycie umiejętności pracy zespołowej, kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów oraz logicznego myślenia i kultury współpracy.

Kontakt

Kinga Wełyczko
kierownik Biura Promocji
kierownik projektu DUTEK

Marcin Gregorczyk
Biuro Promocji ZUT

ul. Ku Słońcu 140, pokój nr 102, 70-310 Szczecin
pn.-pt.: 7:30 - 15:30
91 449 43 95, biuro_promocji@zut.edu.pl
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie